Posted on 20-Oct-2020

kitesurfing lessons in Vung tau

Gió, khí tượng và lướt ván diều ở Việt Nam
Nếu bạn muốn học hoặc thực hành lướt ván diều ở Việt Nam, bạn nên hiểu biết về khí tượng cùng các thời điểm khác nhau trong năm và hai mùa Gió mùa chính có liên quan đến nó như thế nào.

Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra một ý tưởng ngắn gọn nhưng đầy đủ, đặc biệt là về các hình thái gió Nam Việt Nam được tạo thành từ các dòng mosoon vào mùa hè và mùa đông - Biển Vũng Tàu tháng 10: kết thúc mùa mưa, có thể trùng với nhiễu động khí tượng có thể đáng chú ý tiến gần miền Trung Việt Nam
https://kitesurfinglessonsvietnam.com/vi/gio-khi-tuong-va-luot-van-dieu-o-viet-nam#more-6671
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.